Wat zijn de afwegingen voor een nieuwe website?

Categorie:

Voordat je de stap maakt om een nieuwe website te laten bouwen, ga je je meestal eerst oriënteren op welk bedrijf je hiervoor wilt gaan inschakelen.

De afweging voor een nieuwe website, die aan deze keuze vooraf gaat, bepaalt grotendeels wat het resultaat zal zijn. In dit artikel geef ik wat suggesties op bepaalde afwegingen en het mogelijke resultaat.

Goedkoop, als afweging voor een nieuwe website

Wellicht de meest gekozen afweging is dat een website niet te duur moet zijn, liefst zo goedkoop mogelijk. Het ligt in de culturele en economische mentaliteit om iets zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Enerzijds lijkt dit logisch, anderzijds creëert dit een race naar de bodem. Waarin men elkaar steeds meer op prijs concurreert.
Maar wat is dan mijn waardering voor de ander als ik het onderste uit de kan wil halen qua prijs?

Dit roept de vraag op of je je eigen dienstverlening ook zo goedkoop mogelijk wil aanbieden. 

Het gevolg van deze afweging is dat je de werkelijke doelstelling van een website uit het oog verliest. De uitvoerder van het project zal ook een financiële afweging maken om zijn goedkope prijs te kunnen realiseren. Dat betekent dat de tijd van het bouwen wordt verkort, dat wezenlijke zaken worden weggelaten of ingekort om rendabel te blijven. Zou de uitvoerder dat niet doen, dan zal de winstgevendheid van zijn business in gevaar komen.

Goedkoop is eigenlijk alleen zinvol als je over een zeer beperkt budget beschikt en je weet dat je concessies zult moeten doen.

Kwaliteit, als afweging voor een nieuwe website

De afweging van kwaliteit is dat je waar voor je geld wilt. Deze waarde/kwaliteit is direct gerelateerd aan de investering, het budget. Het is een economisch principe dat kwaliteit toeneemt naarmate je meer investeert.

De vraag is: kun je een afweging maken op kwaliteit? Aangezien je geen kennis of ervaring hebt met het bouwen van een website, zal je afweging gebaseerd zijn op de gesprekken met de uitvoerder en ervaringen en resultaten van andere klanten.

In die zin kun je kwaliteit pas ervaren als de website is afgerond en je wensen en doelstellingen zijn gerealiseerd.

Rendement, als afweging voor een nieuwe website

Je wilt dat je website omzet genereert zodat je je investering kunt terugverdienen en dat het nieuwe omzet creëert. Rendement is een term die weinig oplevert als je niet de vraag stelt hoe je tot dit rendement wil komen. Dat kan door een marketingplan op te stellen of je stelt je vragen die leiden tot een verduidelijking van wat nodig is om tot een bepaald rendement te komen. Zonder concrete doelstellingen zal de investering weinig opleveren. 

Duurzaamheid, als afweging voor een nieuwe website

Een website is een dynamisch platform dat meegroeit met je ondernemingsactiviteiten en met de ontwikkelingen van de internet techniek. Een website die statisch blijft, zal verouderen en alsmaar minder rendement gaan opleveren. 

Om duurzaam te blijven investeren, heb je een open mindset nodig. Door concrete vragen te stellen over de ontwikkeling van je ondernemerschap en de weergave hiervan op je website in relatie tot de doelstellingen die je hebt geformuleerd.

Hoe kom je tot de juiste afweging(en) voor een nieuwe website?

Je ziet dat elke afweging vragen oproept die aandacht vragen. Mijn 'advies' is om voordat je afwegingen maakt eerst een paar concrete vragen te stellen namelijk:

  • Waarom wil je een nieuwe website?
  • Wat wil je realiseren met de website?

Van daaruit krijg je meer inzicht in de doelstelling van een website en zul je zien dat de afwegingen minder relevant worden dan je dacht. Daarom ga ik eerst inventariseren wat jouw afweging is en of dit in lijn is met wat je wil realiseren.

Auteur Jan Wessels
Auteur: Jan Wessels
Jouw business staat centraal
© 2022 Chaja Design – Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw, tenzij anders staat aangegeven.
crossmenu