Toon de Boer

Design komt in nauw overleg met de klant tot stand. Jan weet de wensen van ons in beelden te vertalen. Ook als het design er is, wordt er voortdurend aan optimalisering i.o.v. met de klant gewerkt

Posted in: