Privacybeleid

Voor Chaja Design is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt  Chaja Design zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Omdat Chaja Design de verantwoordelijke is van de gegevensverwerking wordt in deze privacyverklaring uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden gebruikt en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2013.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Chaja Design bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Chaja Design worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door Chaja Design verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, tenzij Chaja Design verplicht is deze te bewaren (bijvoorbeeld op grond van Belastingwetgeving). Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Chaja Design slaat klantgegevens op die voor de afwikkeling van de dienst noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data.

Beveiliging van persoonsgegevens

Chaja Design maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Chaja Design maakt met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en de website van Chaja Design wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of gegevens in wilt zien op uw account.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chaja Design probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Chaja Design kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Chaja Design raadt  u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Chaja Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

contact@chaja-design.nl

of per post aan

Chaja Design
Kattenbroekerpoort 4
3824 DA AMERSFOORT