De essentie van een website is dat het gevonden wordt op het Internet. Anders zweeft het ergens in het digitale universum, wachtend op een bezoeker.

In dit artikel gaan we kijken wat de stappen zijn om de vindbaarheid van je website te realiseren. We gaan hier niet alle technische aspecten van het optimaliseren van de vindbaarheid bespreken.

Schrijf voor je doelgroep

Omdat we geneigd zijn onze kennis, ons vak als uitgangspunt te nemen, bestaat er de kans dat je je onvoldoende verplaatst in de behoeften van je doelgroep waar je je diensten voor aanbiedt.
Je kunt dit ondervangen door eerst een lijst te maken van zoekvragen c.q. zoekwoorden die je doelgroep gaat gebruiken tijdens het zoeken op het internet.

De zoekwoordenanalyse

Hiervoor heb je de expertise nodig van een SEO-specialist. Met behulp van seo-tools worden je zoekwoorden gescand op vindbaarheid en concurrentie. De doelstelling is om zoekwoorden te gebruiken waarop voldoende zoekverkeer is met weinig concurrentie.

Schrijf de titel van de webpagina op en maak daarin gebruik van het zoekwoord of de zoekwoordcombinaties die betrekking hebben op dit onderwerp. Schrijf dan de tekst waarin je de zoekwoorden en de synoniemen gebruikt.

De lengte van de tekst speelt ook een wezenlijke rol. Schrijf daarom minimaal 600 woorden.

HET SCHRIJVEN VAN DE CONTENT

Begin met het opschrijven van de titel van je webpagina of blogbericht. Gebruik hiervoor het zoekwoord of de zoekwoorden in de titel.

Schrijf minimaal een tekst van 600 woorden waarin je zoekwoorden gebruikt.

dat van belang is voor de vindbaarheid Hiervoor heb je de expertise nodig van een SEO-specialist. Met behulp van seo-tools worden je zoekwoorden gescand op vindbaarheid en concurrentie. De doelstelling is om zoekwoorden te gebruiken waarop voldoende zoekverkeer is met weinig concurrentie.

Schrijf de titel van de webpagina op en maak daarin gebruik van het zoekwoord of de zoekwoordcombinaties die betrekking hebben op dit onderwerp. Schrijf dan de tekst waarin je de zoekwoorden en de synoniemen gebruikt.

De lengte van de tekst speelt ook een wezenlijke rol. Schrijf daarom minimaal 600 woorden.

De hiërarchie van de tekst vastleggen met HTML.

Net zoals in een boek zijn de koppen en de paragrafen van belang om de leesbaarheid van de pagina te optimaliseren. Het geeft de structuur aan die op de webpagina met behulp van HTML wordt vastgelegd met tags.

Als je geen webdeveloper bent dan is het tegenwoordig niet meer strict noodzakelijk om de HTML code te leren. Je zult wel de hierarchie van de koppen moeten kennen, namelijk H1, H2, H3, H4 etc. Ook het toepassen van zoekwoorden in de koppen is van belang. Gebruik altijd titels die relevant zijn voor de zoekmachines.

Blijf investeren in je website.

Vanuit de visie dat een website af is nadat de content is gecreëerd, veronderstel je dat de vindbaarheid een statisch proces is. Wil je de vindbaarheid op peil houden dan wel vergroten, is het van belang om nieuwe content te creëren of de bestaande content te gaan finetunen.

Nieuwe content creëren

Daar ligt de belangrijkste sleutel voor het succes en de vindbaarheid van je website. Het is eigenlijk heel simpel. Hoe meer content c.q. webpagina's, hoe meer ingangen voor het vinden van je website. Uiteraard pas je voor elke nieuwe webpagina dezelfde stappen toe zoals hierboven staan beschreven.

Finetunen van content

Ook de reeds gepubliceerde content heeft aandacht nodig. Aan de hand van een tool als Google Analytics kan je de effectiviteit van elke webpagina controleren.
Door het verkeer naar je webpagina's te analyseren zie je hoe de zoekwoorden (keywords) die je hebt geïmplementeerd renderen. Uit die analyse kan blijken dat de opbrengst aan bezoekers gering is of je ziet het percentage bezoekers die je website op een bepaalde webpagina bezoeken en direct weer vanuit die webpagina de website verlaten, de zogenaamde bounce rate.
De analyse van deze data wordt meestal door SEO-experts gedaan die aan de hand van de data adviezen kunnen geven om de bounce rate te verlagen en de bestaande content aan te passen om het verkeer te vergroten.

Je eerste reactie is waarschijnlijk: waarom nieuwe content als de website klaar is?

Deze visie is de oorzaak dat een website onvoldoende rendeert. Er is namelijk de verwachting dat een website direct en continu bezoekers en leads genereert.

Waar komt deze verwachting vandaan?

Onze visie op een (digitaal) product is dat we er direct profijt van moeten hebben. Je betaalt en je krijgt wat je verlangt. De investering is gemaakt en het moet NU renderen.

Is deze verwachting realistisch voor een website?

Een fysiek product dat je online koopt, wordt geleverd en je kan er direct gebruik van gaan maken. Tegenwoordig kan je ook een website online bestellen en er vrij snel over beschikken. Toch is er een wezenlijk verschil tussen het fysieke en het niet-fysieke product, je website.

Het fysieke product is statisch, het kan niet aangepast worden. Daartegenover is je website dynamisch, het is een weergave van jouw ondernemerschap dat continu in ontwikkeling is.

Vanuit dat perspectief is het niet realistisch om je website als een statisch product te zien. Net zoals jij in beweging blijft, kan je website mee evolueren.

Wat is de noodzaak van nieuwe content?

Deze vraag heeft twee componenten namelijk het proces van vernieuwing en de technische component van de vindbaarheid van je website.

Zonder vernieuwing zal elk proces uiteindelijk tot stilstand komen, dat is een universele wetmatigheid. Als je ergens geen aandacht aan geeft, zal het afsterven.

Dan hebben we de technische component bekend onder de naam SEO, de zoekmachineoptimalisering. De vindbaarheid van je website wordt o.a. gerealiseerd door het implementeren van specifieke zoekwoorden en de hiërarchische opmaak van de webpagina. Er zijn meer factoren die van belang zijn, maar ik richt me hier op de noodzaak van de creatie van nieuwe content.

Als je website online gaat, zal Google en andere zoekmachines de website gaan indexeren. Dat is geen eenmalige indexering. De zoekmachines checken frequent door middel van webcrawlers of er nieuwe content is. De vindbaarheid van je website is afhankelijk van de algoritme die bepaalt dat je content moet aansluiten bij de vragen van je doelgroep. Dat klinkt eenvoudig maar het vraagt om een strategie (zoekwoordenanalyse) om de optimale vindbaarheid te realiseren en te behouden.

Aangezien je website concurreert met andere websites, die in dezelfde branche klanten werven, is er altijd sprake van de concurrentie op zoekwoorden. En daar ligt de belangrijkste reden waarom je nieuwe content nodig hebt.

Websites die geen nieuwe content genereren, zullen door Google en andere zoekmachines middels hun algoritmen alsmaar verder wegzakken in de zoekresultaten.

Mijn homepage staat op de eerste pagina van de zoekresultaten, is dat niet voldoende?

Dat is een opmerking die suggereert dat vindbaarheid alleen vanuit de homepage plaatsvindt. En dat de homepage de heilige graal is van je website. Er zijn ondernemers die de vindbaarheid baseren op slechts 1 webpagina, de one-page website.

Vergelijk je website met een bibliotheek, hoe meer boeken (webpagina's) beschikbaar zijn, hoe meer mensen belangstelling zullen hebben om een boek (webpagina) te lezen.

Slotopmerking

Investeer continu in de content van je website. Net zoals je in je fysieke ondernemerschap investeert. Veronderstel niet dat een website vanzelf blijft renderen. Neem dit mee in de afweging(en) voor een nieuwe website.

Voordat je de stap maakt om een nieuwe website te laten bouwen, ga je je meestal eerst oriënteren op welk bedrijf je hiervoor wilt gaan inschakelen.

De afweging voor een nieuwe website, die aan deze keuze vooraf gaat, bepaalt grotendeels wat het resultaat zal zijn. In dit artikel geef ik wat suggesties op bepaalde afwegingen en het mogelijke resultaat.

Goedkoop, als afweging voor een nieuwe website

Wellicht de meest gekozen afweging is dat een website niet te duur moet zijn, liefst zo goedkoop mogelijk. Het ligt in de culturele en economische mentaliteit om iets zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Enerzijds lijkt dit logisch, anderzijds creëert dit een race naar de bodem. Waarin men elkaar steeds meer op prijs concurreert.
Maar wat is dan mijn waardering voor de ander als ik het onderste uit de kan wil halen qua prijs?

Dit roept de vraag op of je je eigen dienstverlening ook zo goedkoop mogelijk wil aanbieden. 

Het gevolg van deze afweging is dat je de werkelijke doelstelling van een website uit het oog verliest. De uitvoerder van het project zal ook een financiële afweging maken om zijn goedkope prijs te kunnen realiseren. Dat betekent dat de tijd van het bouwen wordt verkort, dat wezenlijke zaken worden weggelaten of ingekort om rendabel te blijven. Zou de uitvoerder dat niet doen, dan zal de winstgevendheid van zijn business in gevaar komen.

Goedkoop is eigenlijk alleen zinvol als je over een zeer beperkt budget beschikt en je weet dat je concessies zult moeten doen.

Kwaliteit, als afweging voor een nieuwe website

De afweging van kwaliteit is dat je waar voor je geld wilt. Deze waarde/kwaliteit is direct gerelateerd aan de investering, het budget. Het is een economisch principe dat kwaliteit toeneemt naarmate je meer investeert.

De vraag is: kun je een afweging maken op kwaliteit? Aangezien je geen kennis of ervaring hebt met het bouwen van een website, zal je afweging gebaseerd zijn op de gesprekken met de uitvoerder en ervaringen en resultaten van andere klanten.

In die zin kun je kwaliteit pas ervaren als de website is afgerond en je wensen en doelstellingen zijn gerealiseerd.

Rendement, als afweging voor een nieuwe website

Je wilt dat je website omzet genereert zodat je je investering kunt terugverdienen en dat het nieuwe omzet creëert. Rendement is een term die weinig oplevert als je niet de vraag stelt hoe je tot dit rendement wil komen. Dat kan door een marketingplan op te stellen of je stelt je vragen die leiden tot een verduidelijking van wat nodig is om tot een bepaald rendement te komen. Zonder concrete doelstellingen zal de investering weinig opleveren. 

Duurzaamheid, als afweging voor een nieuwe website

Een website is een dynamisch platform dat meegroeit met je ondernemingsactiviteiten en met de ontwikkelingen van de internet techniek. Een website die statisch blijft, zal verouderen en alsmaar minder rendement gaan opleveren. 

Om duurzaam te blijven investeren, heb je een open mindset nodig. Door concrete vragen te stellen over de ontwikkeling van je ondernemerschap en de weergave hiervan op je website in relatie tot de doelstellingen die je hebt geformuleerd.

Hoe kom je tot de juiste afweging(en) voor een nieuwe website?

Je ziet dat elke afweging vragen oproept die aandacht vragen. Mijn 'advies' is om voordat je afwegingen maakt eerst een paar concrete vragen te stellen namelijk:

Van daaruit krijg je meer inzicht in de doelstelling van een website en zul je zien dat de afwegingen minder relevant worden dan je dacht. Daarom ga ik eerst inventariseren wat jouw afweging is en of dit in lijn is met wat je wil realiseren.

Als je je afvraagt of het overstappen naar WordPress meerwaarde heeft voor jou, dan kan deze informatie wellicht helpen om tot een besluit te komen.

WordPress is ruim 17 jaar geleden ontwikkeld als blog-publicatie systeem. Het succes van de blog webapplicatie heeft zich alsmaar verder doorontwikkeld tot een allround content management systeem, dat het mogelijk maakt om complexe websites, webshops, leer- en community omgevingen te ontwikkelen.

De populariteit van WordPress wordt bevestigd door 75.000.000 websites wereldwijd die gebruik maken van de software.

WordPress kan je op twee manieren gaan gebruiken. Je hebt de online service van wordpress.com waarvoor je een account aanmaakt. Of je download de gratis software die je installeert op je webserver.
In dit artikel richt ik me op de gratis software versie.

Wat maakt WordPress zo succesvol?

Het succes van een webapplicatie hangt af van:

  1. de interface;
  2. de prijs;
  3. de innovaties;
  4. de support;
  5. de user-base;
  6. en de developers.

1. De interface van WordPress

Vanaf het eerste webdesign project met WordPress, ruim 10 jaar geleden, heb ik ervaren dat WordPress intensief heeft gewerkt aan het verbeteren van de gebruikersinterface.  Hierdoor is de overstap naar WordPress voor beginners eenvoudiger geworden.

De nieuwste en belangrijkste innovatie is de wijze waarop je webpagina's creëert.
Vroeger had je een teksteditor met weinig flexibiliteit. In de editor moest je teksten en andere media plaatsen. Daarin werden ook regelmatig shortcodes gebruikt voor extra functionaliteiten. Met als gevolg een onoverzichtelijke brei van code.
Sinds de ontwikkeling van de Gutenberg editor heeft WordPress dezelfde bewerkingsmogelijkheden gekregen zoals bij de pagebuilders.

2. De prijs van WordPress - GRATIS!

Je vraagt je af hoe het mogelijk is om gratis software door te blijven ontwikkelen. Dat is de kracht van de WordPress community waar ik straks meer over vertel. WordPress wordt beschikbaar gesteld onder de GPLv2 licentie van de Free Software Foundation.

De oprichters Matt Mullenweg en Mike Little verdienen met andere diensten (Automattic) aan WordPress. En daarbij is er al een miljard dollar aan vreemd vermogen opgehaald.

3. De innovaties van WordPress

De technische ontwikkelingen in de digitale wereld verlopen razendsnel. Wil je niet voorbijgestreefd worden, zul je continu moeten investeren in nieuwe webtechnieken.
WordPress heeft al diverse technische hobbels overwonnen.

Er is sprake van kruisbestuiving bij het innoveren van WordPress. Zoals de ontwikkeling van de pagebuilders door externe developers. Deze ontwikkeling heeft WordPress een nieuw boost gegeven omdat je als gebruiker eenvoudiger content kunt beheren, aanpassen en nieuwe pagina's kunt creëren. WordPress is pas later de blockeditor Gutenberg gaan ontwikkelen met soortgelijke functionaliteiten, als vervanging van de verouderde teksteditor. Gutenberg moet daardoor concurreren met pagebuilders zoals Elementor, Beaver Builder, Oxygen Builder en Divi.

De innovaties zijn ook zichtbaar in de mogelijkheden om WordPress te gebruiken als een professionele webshop, leeromgeving of community platform.
De bekendste webshop plugin is WooCommerce, ontwikkeld door WooThemes en later gekocht door Automattic, de commerciële tak van WordPress.
Ongeveer 3,8 miljoen webshops draaien wereldwijd op WooCommerce.

WordPress kan ook worden ingezet als een learning management system (LMS). De marktleiders zijn LearnDash, LifterLMS en Sensei.

Wil je een community website opzetten kies dan voor BuddyPress of BuddyBoss.

4. De support

Ook hier ligt de kracht van WordPress. Er is een wereldwijd forum waarop je technische problemen kunt plaatsen. Gevorderde gebruikers en developers kunnen reageren op je hulpvraag.

De kwaliteit van de support van de gratis plugins en templates kan sterk verschillen.
In de plugins directory van WordPress staat aangegeven of de plugin frequent wordt onderhouden door de developer. Bij plugins die al langere tijd niet meer worden onderhouden, krijg je een waarschuwing te zien.

De markt voor commerciële plugins en templates is vrij groot. Oriënteer je goed voordat je een product koopt of een abonnement afsluit. Ook hier geldt dat de support doorslaggevend is. Plugin of template aanbieders die slechte ondersteuning bieden, zullen namelijk weer vrij snel verdwijnen

5. De user-base

Wereldwijd gaat het om tientallen miljoenen gebruikers van WordPress. De populariteit stijgt nog steeds. De uitgebreide meertalige capaciteiten van WordPress geven gebruikers wereldwijd de mogelijkheid om de interface in de moedertaal in te stellen.

6. De developers

Hier ligt de grootste uitdaging van WordPress om de neuzen van de interne developers dezelfde kant op te krijgen. Er zijn in het verleden stevige discussies geweest over de toekomst van WordPress.

Dan hebben we de externe developers die nieuwe plugins of themes ontwikkelen. Ook zij dragen bij aan de toekomst van WordPress.

De dynamiek tussen beiden developer groepen maakt dat WordPress continu in ontwikkeling blijft.

Sinds 2006 organiseert WordPress de WordCamp's. Developers en experts geven lezingen op verschillende vakgebieden. Ook de WordPress groepen (+1550) dragen aanzienlijk bij aan de continuïteit van de software

Afwegingen om over te stappen

Ik heb een aantal vragen voor je die kunnen helpen om tot een goede afweging te komen.

Hoe meer vragen je met 'ja' kunt beantwoorden, hoe concreter de afweging wordt om over te stappen naar WordPress.

Zitten er ook nadelen aan het overstappen naar WordPress?

Alhoewel WordPress gebruiksvriendelijker is geworden, is er nog steeds een leercurve.
Net zoals bij elk softwareprogramma heb je een inwerkperiode nodig om de basisfuncties te leren kennen. Dat kan voor digibeten, die hun website zelf willen gaan onderhouden een drempel zijn. Met wat support kan deze drempel meestal worden weggenomen.

Omdat WordPress meer server resources vraagt dan een klassieke HTML website, zal je de keuze van je hosting hierop moeten afstemmen.
WordPress maakt gebruik van een database en dat is een voorwaarde als je een hostingpakket afneemt. De kwaliteit van de hosting is ook van belang wil je WordPress optimaal kunnen benutten.
Neemt de complexiteit van je website toe, dan zal de vraag om server resources ook toenemen.

Informatieve links

© 2022 Chaja Design – Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw, tenzij anders staat aangegeven.
crossarrow-right